Hoe kan een EPD artsen helpen en belemmeren?

Herken je iets in de quote,
‘Rather than having optimal information available — we have data chaos.’
(Terrifying truths about health care IT @KevinMD, Varun Verma, 15 Nov 14)?

Als applicatiebeheerder, functioneel beheerder, bouwer, ICT in de ziekenhuis word je misschien dagelijks geconfronteerd met artsen die dit ventileren. Het blog op KevinMD gaat in op de verschillen tussen je IT mogelijkheden en toepassingen thuis en in het ziekenhuis. Een wereld van verschil! En waarom?

Daar ben ik nog niet helemaal achter, maar ik ben eerst gaan graven in de voordelen van een EPD en belemmeringen die een EPD in de weg staan.

In een aardig overzichtsartikel vond ik een studie onder EPD managers en een groep artsen, de early adopters in hun organisatie. Het onderzoek was gebaseerd op 90 interviews en grote en kleine ziekenhuizen en praktijken waren betrokken. In deze organisaties werden verschillende EPD systemen gebruikt.

De resultaten werden onderverdeeld in voordelen van een EPD en belemmeringen bij het EPD gebruik.

Voordelen van het EPD systeem hadden te maken met:

 • inzage en toegankelijkheid; leesbaarheid, beschikbaarheid en organisatie van gegevens verbeterden. En hoe meer gegevens digitaal beschikbaar kwamen hoe minder tijd nodig was voor het zoeken naar papieren statussen.
 • document en zorg management; digitaal vastleggen van gegevens leverde verbeteringen in kwaliteit van zorg plus financiële voordelen op. Gevorderde EPD gebruikers vulden hun decursus op meer gestructureerde wijze in, gecodeerde data invoer in plaats van vrije tekst invoer. Dit vergroot de mogelijkheden van beslissingsondersteuning aanzienlijk, waarmee ook de voordelen aanzienlijk stijgen.
 • electronisch aanvragen; electronisch voorschrijven was bij vrijwel alle praktijken ingevoerd, electronisch aanvragen van onderzoeken en vervolgens digitaal de status volgen van deze onderzoeken was veel minder gebruikelijk. Beslissingsondersteuning werd weinig gebruikt bij ordering van medicatie of onderzoeken.
 • mailen/informatie-uitwisseling; informatie-uitwisseling tussen artsen binnen een organisatie werd veel toegepast en had positief effect op o.a. beschikbaarheid en volledigheid van de gegevens van een patiënt. Informatie-uitwisseling tussen verschillende instellingen en met de patient vond nauwelijks plaats.
 • analyse en rapportage over kwaliteit van zorg (op arts-niveau); de beschikbaarheid van EPD data werd heel beperkt ingezet om artsen te laten zien hoe hun patiënten zich verhouden tot andere artsen.
 • patiënt georiënteerde functionaliteiten; Slechts bij enkele grote praktijken konden patiënten digitaal afspraken maken, hun dossier inzien of recepten aanvragen.
 • financiële consequenties; beter inzicht in en verbtering van de registraties, zorgde voor meer facturatie van verrichtingen.

Het niveau waarop deze voordelen bereikt waren, verschilde aanzienlijk per praktijk. Maar in zijn algemeenheid was in grotere organisaties meer voordeel behaald dan in kleine organisaties of solopraktijken.

De belemmeringen die uit het onderzoek naar voren kwamen waren:

 • hoge initiële kosten en onzekere financiële voordelen; De kosten gaan voor de baten, maar belangrijker nog is dat het onduidelijk is of er baten zullen zijn. Terwijl duidelijk is dat de kosten heel hoog zullen zijn.
 • grote initiële tijdsinvestering van de artsen; artsen rapporteerden weken, maanden en soms zelfs jaren met langere werkdagen. Debet hieraan waren moeilijkheden met technologie, allerlei veranderingen in het werkproces en data-uitwisseling.
 • technologie gerelateerd; respondenten vonden de EPD systemen vrijwel zonder uitzondering lastig te gebruiken, met name door het grote aantal schermen, de vele opties en navigatie opties. Langdurig veel tijd investeren was het gevolg.
 • gevolgen voor het werkproces en onvoldoende ondersteuning; de gevolgen van digitaal werken op het dagelijks werk, de communicatie tussen poli en arts, het houden van besprekingen etc. zijn erg groot. Deze veranderingen verwerken in het zorgproces en aanpassen van de manier van werken kost veel tijd en energie. In grotere organisaties was meer ondersteuning, maar toch kwam veel op de artsen zelf neer.
 • onvoldoende elektronische data-uitwisseling; koppelingen tussen systemen (EPD en lab of EPD en ECG managementsysteem bijvoorbeeld) zijn noodzakelijk om voordelen te bereiken. Deze koppelingen ontbraken of waren niet adequaat voor het doel, waardoor uitslagen/onderzoeken geprint werden om te kunnen werken.
 • gebrek aan incentives; rapportage van kwaliteitsindicatoren en een (financiële) beloning voor aantoonbare verbetering van de kwaliteit, zouden EPD gebruik verbeteren.
 • attitude van artsen die niet tot de voorlopers behoren; voor de artsen die niet tot de voorlopers behoorden was continu de ondersteuning en aansporing van de voorlopers nodig. Dit betekent dat daar waar geen enthousiasmerende voorlopers zijn, gevreesd moet worden voor de kwaliteit van het EPD gebruik.

De aanbevelingen die de onderzoekers vervolgens doen zijn:

 • beveiligde (regionale) data-uitwisseling tot stand brengen en gebruik maken van internationale standaarden zoals bijvoorbeeld HL7.
 • incentives voor het verbeteren van het gebruik van EPD systemen, al dan niet financieel
 • ondersteuning bij het invoeren en vooral ook lange termijn gebruik van het EPD systeem is noodzakelijk. Dit helpt de veranderingen in het zorgproces goed te borgen en brengt continue verbeteringen op gang.
 • informatie over EPD systemen voor (toekomstige) klanten, onder andere door evaluatie-studies. Dergelijke studies zorgen voor meer duidelijkheid over kosten, methode van implementatie, het dagelijks gebruik en andere consequenties van de technologie.

Misschien denk je nu, niets nieuws onder de zon.
Die belemmeringen en voordelen zijn herkenbaar, net als de aanbevelingen.

Maar wat hebben we dan bereikt in 10 jaar tijd?

Dit artikel werd namelijk gepubliceerd in Health Affairs, in 2004 .

Ik ben nu heel benieuwd naar jouw ervaringen.
Hoe is het in jouw ziekenhuis?
En hoe was het 10 jaar geleden?

Ik zou het erg leuk vinden om je ervaringen te kunnen delen met je collega’s. Dat kan als jij je ervaringen op mijn blog deelt (ook anoniem als je dat wil)

Over Mirjan van der Meijden

EPD projectleider - Informatie/proces analist - EPD adviseur - spreker
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.